ERCO | Kariyer

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları Genel Politikamız, işin gereksinimleri ve şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli kişileri doğru işe yerleştirmek, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek, geliştirmek ve atama/terfiler ile kariyer planlaması yapmaktır.

Politikamızın amacı, kurumun dinamik yapısını koruyarak çalışanları mutlu, motive, sürekli gelişime açık bir şekilde şirket hedeflerine odaklamak ve sağlam temeller oluşturmaktır.

Çalışma Ortamı

ECE BOYA’DA İŞE ALIM

İşe alım ve yerleştirme sürecimizde; kurum kültür ve değerlerimize uygun, işin ve pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, şirketimizi geleceğe taşıyacak adayların kazanılarak, şirket strateji ve hedeflerine ulaşması amaçlanmaktadır.

ECE BOYA’DA KARİYER FIRSATLARI

Açık pozisyonları görmek için tıklayınız.

ECE BOYA’DA EĞİTİM VE GELİŞİM

Çalışanlar, organizasyonel ve bireysel ihtiyaçları doğrultusunda performans değerlendirmeleriyle belirlenen eğitimlerle gelişimlerine katkı sağlarlar. Yıllık eğitim planı, geri bildirimlere dayalı olarak sürekli revize edilir.

ECE BOYA’DA PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Şirketimizde, “Yetkinlik ve Hedef Bazlı Performans Yönetim Sistemi” uygulanmaktadır.

Çalışanlarımızın, yöneticileri ile arasındaki iletişimin artırılması, potansiyellerin tespitiyle ileriye yönelik gelişim ve iyileştirme planlarının yapılması, geçmiş performansların değerlendirilerek ilgili yönlendirmelere girdi oluşturması sağlanmaktadır.

ECE BOYA’DA KARİYER PLANLAMA VE YETENEK YÖNETİMİ

Kariyer Planlama ve Yetenek Yönetimi; stratejik planlar doğrultusunda şirketi geleceğe taşıyacak insan kaynağı gereksinimlerinin belirlenmesi, öncelikle şirket içinden bu gereksinimleri karşılayacak niteliklere sahip potansiyel çalışanların tespit edilmesi ve gerekli olan mesleki bilgi, beceri, gelişim imkânlarının sağlanmasına yönelik insan kaynağı planlamasıdır.

Kurumumuz, sürdürülebilirliği desteklemek ve çalışanlarını gelecekteki görevlere hazırlamak amacıyla yeteneklerini geliştirmeyi ve kariyer planlamasını teşvik etmeyi hedefler. Kıdem ve performansa dayalı olarak, çalışanlarımıza dikey terfiler ve yatay rotasyonlar sağlayarak başarılarını ödüllendirmekteyiz.

ECE BOYA’DA ÜCRET VE YAN HAKLAR

Ücret yönetim sistemimizdeki amaç, çalışanlarımızın toplam gelirlerini güncel çalışma hayatının gereklerine, ülke, işyeri ve çalışanlarımızın müşterek yararlarına uygun hale getirmektir. Bunun yanı sıra performansı ayrıştırıp ödüllendirerek çalışanımızı motive edecek HAY Ücret Yönetim Sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem; unvan ve kişiden bağımsız, işin içeriğine dayalı, iş değerleme ve ücretlendirme metodudur.

ECE BOYA’DA SOSYAL ETKİNLİKLER

Sosyal etkinliklerimizle çalışanlarımızın motivasyonunu artırıyor, aralarındaki iletişimi güçlendiriyor ve verimli çalışma ortamı inşa ediyoruz.

ERCO | Kariyer
ERCO | Kariyer

GEBKİM

100+

Personel

ERCO | Kariyer
ERCO | Kariyer

Hakkımızda

2.000’den fazla ürün çeşidi.