Başlatıcılar

Doymamış polyester reçineler ve monomerler C=C çifte bağ grupları içeren kimyasal yapılara sahiptirler. Bu gruplar, çeşitli kimyasallar vasıtasıyla birbirleri ile etkileşime girerek bir dizi reaksiyon oluşturur ve reçine kürlenerek son halini alır. Reaksiyon esnasında, polimer yapısında C=C çifte bağları ile zincir reaksiyonunu başlatan monomerlerin etkileşimi sonucunda çapraz bağlanma oluşur. Serbest radikal polimerizasyonu adı verilen bu reaksiyonu başlatmak için gerekli olan kimyasallara başlatıcı denir. Genel olarak bu başlatıcılar katalizör, sertleştirici ve hatta ilaç adıyla bile bilinirler.

En yaygın olarak kullanılan başlatıcı MEK-P’dir (Metil etil keton peroksit). Çoğunlukla kobalt hızlandırıcılarla birlikte kullanılır. AAP, TBPB ve BPO da çokça tercih edilen başlatıcılardır.Başlatıcının eklenmesiyle reaksiyon anında başlar. Karışımın katılaştığı ve kalıbın şeklini almaya başladığı ana kadar geçen süreye jel süresi denir.Karışım daha sonra agresif bir şekilde ısınır ve yüksek bir sıcaklığa ulaşacaktır; bu, kürleme süresinin sonudur. Gözlenen en yüksek sıcaklığa ekzotermik sıcaklık denir.